Het bedrijf SaniPod

SaniPod is een volle zuster van SVK Tegelwerken BV. SVK is één van de grootste zelfstandige tegelzetbedrijven van Nederland en vindt zijn oorsprong bij Stoel van Klaveren Bouwstoffen (SKB). Na 40 jaar onderdeel te zijn geweest van SKB, is het tegelzetbedrijf in 1997 verzelfstandigd. Met gemiddeld 60 tegelzetters in de planning, heeft het tegelzetbedrijf een ruime ervaring in (vooral grote) woningbouw-, renovatie-en utiliteitsprojecten. 

Waarom prefab unitbouw?

Door het steeds complexer worden van ‘de bouw’, waarbij steeds hogere eisen aan de kwaliteit worden gesteld, ligt het voor de hand om de lijnen in de communicatie zo kort mogelijk te houden.

Bij de traditionele bouw is dat met alle betrokken partijen niet het geval. Zo zijn er minimaal tien (!) verschillende partijen betrokken bij de aanleg van een badkamer in een woning. De kans op fouten door miscommunicatie en onjuiste uitvoering is hierdoor natuurlijk groot. Maar ook de teruggang in de kwaliteit van uitvoering en het vinden van gekwalificeerd personeel heeft geresulteerd in de ontwikkeling van SaniPod.

Deze innovatie is op gang gebracht door het LEAN Bouwen principe. Hierbij wordt continue gekeken hoe verspillingen en faalkosten gereduceerd kunnen worden, terwijl de kwaliteit juist toeneemt. Verspillingen kunnen optreden in de vorm van herstelwerkzaamheden en bouwmaterialen, maar ook in de vorm van mankracht en ziektegevallen. De bouw vraagt per slot van rekening nog steeds bijzonder grote fysieke inspanningen van de bouwplaatsmedewerkers.

Door onder goede omstandigheden in een fabriekshal en onder een constante kwaliteitscontrole badkamers en toiletten te bouwen, kunnen we de genoemde verspillingen enorm terugbrengen. Tel daarbij op dat de communicatie niet met minimaal 10, maar slechts met 1 partij gevoerd hoeft te worden, dan is de noodzaak tot een innovatie als deze wel duidelijk.


Doelstellingen en motto

- de beste zijn
- voorloper
- topkwaliteit leveren
- leveren van totaalpakket (tegels én sanitair)Contact Sanipod »

Contact formulier

Print